Ook zonder Google Account bestanden delen op Google Drive?

Ook zonder Google Account bestanden delen op Google Drive?

Ook zonder Google Account bestanden delen op Google Drive?

Is het mogelijk om een bestand te delen via Google drive zonder dat de ontvanger een Google Account heeft?

Ja, het is mogelijk om Google Drive bestanden met anderen te delen, ook zonder dat zij een Gmail account hebben. De ervaring leert dat delen voor iedereen met de link het meest praktisch werkt. Dit brengt een beveiligingsrisico met zich mee, namelijk een ontvanger kan de link doorsturen naar iemand anders. Echter was dit ook mogelijk met “traditionele” attachments. Het voordeel hier is, je kunt deze instelling op ieder gewenst moment weer veranderen waarmee de toegang weer wordt beperkt.

!Admin tip! Via een tool als Bettercloud is het mogelijk om een policy in te richten die gebruikers attendeert op bestanden die gedeeld zijn voor “iedereen met de link”

Meer tips over Google Drive?

Related Posts